Genealogie - Genealogy - Généalogie

[ This is the Dutch version - Go to the English version ]
[ Version néerlandaise - Voir version française ]


Algemene informatie

In de loop van de tijd en met hulp van vele anderen heb ik genealogische gegevens verzameld. Op het ogenblik zijn het gegevens van meer dan 50.000 personen, voornamelijk van de Zuidhollandse eilanden, maar ook uitwaaierend over de rest van Nederland en de rest van de wereld. Via deze website is het mogelijk om gegevens te zoeken en te bekijken van personen die vóór 1900 geboren zijn.
Omdat alle gegevens getoond worden, heeft het geen zin om mij meer gegevens over personen geboren voor 1900 te vragen! Omdat dit werk door mensen gedaan is, zullen er ongetwijfeld nog de nodige fouten en hiaten in de gegevens zijn.
Aanvullingen en/of verbeteringen wil ik daarom graag ontvangen om te verwerken en zo de kwaliteit van de gegevens te verbeteren!

28 december 1999,
9 november 2011,
22 juni 2015,
10 maart 2018,
pfk (at) hef.ru.nl